Om Linda Kowalski Nordfors

Linda Kowalski Nordfors är multikonstnär, entreprenör och affärsutvecklare av passionsdrivna organisationer inom både kulturen och hållbarhetsområdet. Hon har drivit Sveriges första konstbyrå i 18 år och varit en uppskattad föreläsare och rådgivare för de Kulturella och Kreativa Näringarna sedan 2008. Idag designar hon en ekoby, skriver böcker om Den Passionsdrivna Ekonomin och är engagerad i Folk och Kulturs utvecklingsgrupp.


Passionsekonomi och hållbarhet
Begreppet ”Den Passionsdrivna Ekonomin” har myntats av Linda för att ringa in de verksamheter vars primära drivkraft är att skapa eller stärka något de upplever som meningsfullt. Detta är kanske vår äldsta ekonomi och det är belagt att den idag växer starkare än det traditionella näringslivet både i Sverige och EU. Detta till trots har den hittills varit odefinierad och inte fått det strategiska stöd den behöver för att blomstra. Detta är något Linda arbetar för att ändra på.

– Den Passionsdrivna Ekonomin kommer att omdefiniera vad som anses som värdefullt, vilket i sin tur kommer att påverka allt.

Konst och varumärken
Redan 2001 grundade Linda Sveriges första konstbyrå, Reflection Company, och skapade därmed begreppet ”konstbyrå”. Med verksamhetsidén att skapa konstprojekt som bygger, utvecklar och speglar varumärken har hon arbetat med bland andra King, BillerudKorsnäs, Läkerol, SCA, Armani, Sensus studieförbund, Bianco Footwear, Ahlgrens bilar, Chalmers, Kvinna till Kvinna och Vi-skogen.

Hennes tvååriga konstprojekt på Tekniska Museet vann Swedish Arts and Business Awards 2017. Hon blev därefter erbjuden tjänsten som VD på den rikstäckande organisationen Kultur & Näringsliv, ett uppdrag hon utförde fram till hösten 2018.

Affärsutveckling för passionsdrivna
Idag arbetar Linda som fri konsult för att stödja organisationer och individer inom kultur- och hållbarhetsområdet. Hennes specialområde är affärsutveckling med fokus på försäljning, kommunikation och varumärkesutveckling. Mest välkänd är hennes metodik Värdemetoden som är speciellt framtagen för att passa passionsdrivna organisationer som behöver skapa sig mer resurser till sin verksamhet och sina projekt. Aktörer inom de Kulturella och Kreativa Näringarna (KKN) känner bäst till Linda genom hennes koncept ”The Art of Selling Your Heart – konsten att leva på det du älskar att göra”. I snart tio är har hon föreläst och hållit workshops på detta tema i hela Sverige och blivit anlitad av ALMI, kommuner, kreativa nätverk, inkubatorer och högre utbildningar.

Ekoby i Sörmland
2017 omsatte Linda sin passion för hållbar utveckling i att initiera skapandet av en ekoby i Sörmland, i Gnesta kommun. Ekobyn Tallberget är planerad att ligga i en skyddad dalgång några minuter från Gnesta tågstation med pendeltåg och SJ-tåg till Stockholm. På de drygt sju hektaren planeras 18 hus. Visionen är en naturnära plats som kombinerar skönhet, samvaro och ekologi med människans behov av flexibilitet och stadsnära förbindelser.