Affärsutveckling

Linda Kowalski Nordfors ser affärsutveckling som en skapande process där visioner, idéer och värderingar omsätts till en konkret verklighet.

I början av 2000-talet började hon med att utveckla verksamheter inom KKN, de kulturella och kreativa näringarna. Då utvecklades hennes koncept ”The Art of Selling Your Heart”. Idag är hennes inriktning passionsdrivna organisationer och företag inom både kultur- och hållbarhetssektorn som ofta får stöd av att tillämpa hennes metodik Värdemetoden. Det handlar om både väl etablerade aktörer, start-ups och enkilda aktörer.

— För mig är affärsutveckling att identifiera en vision och manifestera den i en struktur och organisation. Affärsutveckling av passionsdrivna verksamheter handlar om att förverkliga människors drömmar. Det magiska är att när det som är idéer och känslor omsätts i en affärsmodell får organisationen eller individen medel att förverkliga sina visioner.

— Vår ekonomi rör sig allt mer mot att bli beroende av människors engagemang. Inom exponentiella organisationer talar man t ex om MTP, Massive Transformative Purpose. Jag tror att utvecklingen går mot att människor som är engagerade och kan väcka andras engagemang kommer att få allt större inflytande. Det är en god nyhet!

Hur arbetar du med affärsutveckling?

— Jag arbetar endast med passionsdrivna organisationer. Det är ett företag eller annan organisation där pengar är ett medel, inte ett mål. Man brinner så starkt för det man vill göra att man egentligen är beredd att jobba med det även om man inte får in några pengar alls. Men resurser måste man ju oftast ha. Det är där jag kommer in i bilden.