Branding 4.0

”Det bästa jag hört på 30 år”
/Lennart Ekmark, senior brand advisor IKEA

Ett varumärkesarbete för hållbar utveckling som angår alla

Under sexton år som varumärkeskonstnär har Linda Kowalski Nordfors haft en unik utkiksplats över brandingvärlden och nu kommer hon med ett radikalt förslag på förändring.

– Vi behöver lämna dagens varumärkestraditioner. Inte för att de inte ”funkar”, utan för att de ger konsekvenser för framtiden vi inte vill ha. Branding 4.0 beskriver hur varumärkesarbete kan utvecklas till att bli ett av mänsklighetens främsta verktyg för att skapa ett hållbart samhälle. Det är fullt möjligt – när vi är beredda att ompröva det konventionella varumärkesarbetets grundprinciper.

Den som tror att varumärkesfrågor endast är intressanta för kommunikationsavdelningen har inte hört Branding 4.0. Med inspiration av visionära samhällstänkare som MIT-professorn Otto Scharmer (Leading from the Emerging Future) och filosofen Charles Eisenstein (Sacred Economics) placerar Linda in Branding 4.0 i en ekonomisk och social kontext som engagerar och berör. Hon målar upp en möjlig väg där kommunikationen vi dagligen skapar medverkar till en vackrare, rättvisare – och lönsammare värld.

För vem:

Branding 4.0 ges i två versioner. Originalversionen är för hela organisationen eller företaget och gör varumärkesarbetet till något intressant och relevant för såväl praktikanter som för den högsta ledningen. Branding 4.0 kan även anpassas till kommunikatörer, strateger och kreatörer och passar då också utmärkt för olika former av kommunikativa och kreativa utbildningar. Detta ämne finns både som inspirationsföreläsning och som workshop. Föreläsningen Branding 4.0 bygger på Linda Nordfors kommande bok med samma namn.