Bygg varumärket med konst

Sju framgångsfaktorer för kultursamarbeten med trovärdighet, långsiktighet och uppmärksamhet

När Linda Nordfors grundade Reflection Company redan 2001 myntade hon begreppet ”konstbyrå”. Än idag är hennes affärsidé med varumärkesbyggande konst nyskapande ur både ett nationellt och internationellt perspektiv. I Bygg varumärket med konst delar hon med sig av sina erfarenheter och ger exempel från både nutida och historiska företeelser inom området konst, organisationskultur, visioner och varumärken.

Hon summerar sju fallgropar och sju framgångsfaktorer för samarbeten mellan kulturvärlden och organisationer/näringsliv. Hon hjälper er att avgöra vilket slags samarbete som passar bäst för er situation och målsättning. Lyssna till denna föreläsning innan ni påbörjar eller utvecklar en satsning som inkluderar konst, kultur och varumärkesutveckling.

För vem:

Detta ämne passar kommuner, regioner och organisationer som vill se på möjligheten att arbeta med konst och kultur. Det kan till exempel vara relaterat till destinationsutveckling, stadsplanering eller värdegrundsarbete. Inför ett större byggprojekt kan det spara mycket tid och skapa stora fördelar om de ansvariga tillsammans tar del av denna föreläsning. Finns både som inspirationsföreläsning och fördjupande workshop anpassad för till exempel en arbetsgrupp eller en specifik situation.