Coachning

Linda Kowalski Nordfors tar uppdrag som coach åt både kreatörer och ledare inom näringslivet. Till skillnad från rådgivningen hon erbjuder, som kan röra en enskild sakfråga, är coachning en arbetsmetod som sträcker sig över tid.

Vad är coachning för dig?

—  Att hjälpa en individ utvecklas på det sätt som de själva önskar. De uppdrag jag tar är längre, kanske 80 timmar effektiv coachning och sträcker sig över ett år eller mer. Jag åtar mig uteslutande passionerade individer med modet att ha höga ambitioner. Jag arbetar med de som vågar — eller vill våga — satsa helhjärtat på det de tror på .

Beskriv hur du arbetar med coachning.

— Det är inget hokus pokus. Det handlar om att fråga, lyssna, spegla. Mitt ansvar som coach är att vara totalt lojal med klientens egen intention. Alla människor går igenom förvirring, frustration och en slev feghet ibland. Min uppgift är att stå kvar och hjälpa dem navigera. Många gånger handlar det om att hjälpa människor rita en karta. Jag kan hjälpa dem förstå terrängen, men det stora jobbet, att ta sig fram i den, kommer alltid att vara upp till dem.

Vad syftar coachingen till? Är det enbart att utvecklas rent professionellt eller är det ett redskap för självutveckling?

— En passionsdriven människa kan bara vara framgångsrik i den mån de känner sig själv. Affärsmässig framgång för passionsdrivna är direkt relaterad till hur väl man kan använda sina styrkor och övervinna rädslan för sina skuggsidor. Det är därför man måste vara modig om man ska ägna sig åt passionsdriven verksamhet: man riskerar en del av sig själv. Det är alltid en större personlig risk. Men det är också en avsevärt större personlig tillfredsställelse.