EcoForestry Foundation

Linda Kowalski Nordfors utför sedan hösten 2018 ett affärsutvecklingsuppdrag åt Ecoforestry Foundation och Ecoforestry Global AB. Ecoforestrykoncernen arbetar för ett ekosystembaserat skogsbruk, där målet är att den brukade skogen ska vara så lik naturlig skog som möjligt. Syftet är levande skogar med god resiliens, vitala ekosystem och hög biologisk mångfald.

Ecoforestry Foundation