Folk och Kultur

 

 

 

 

 

 

Linda K Nordfors har som fristående konsult fått i uppdrag av Region Sörmland att bidra till passionsdriven utveckling av
kulturorganisationer och institutioner i Sörmlandsregionen.

I uppdraget ingår en dedikerad insats för verksamheten Folk och Kultur, den organisation som driver det kulturpolitiska konventet med samma namn. Inriktningen på uppdraget är att stödja Folk och Kultur i deras kontinuerliga arbete att skapa en långsiktig och hållbar finansiering och insatsen görs med utgångspunkt från Värdemetoden.

— Att arbeta med Linda är överraskande lustfyllt! Glädjen i en fördjupad förståelse av mitt och Folk och Kulturs uppdrag. Hon ger sig inte – utan öppnar upp för nya dimensioner, får mig att se nya samband och möjligheter. Hon ställer frågor och ökar medvetenheten av Folk och Kulturs värde på alla plan och till slut landar vi i ett oväntat kundvärde. Det är magiskt.

/ Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur

Linda K Nordfors beskriver:

— Folk och Kultur har en mycket stark värdegrund, där de ser att det öppna mötet och samtalet är nyckeln för att utveckla ett levande konst- och kulturliv i hela landet, vilket är en självklarhet för att fortsätta bygget av en hållbar och öppen demokrati i vårt land.

— Som så många organisationer med stark inre drivkraft så skapar man på ett självklart sätt mycket av värde för besökare, utställare, arrangörer och kulturaktörer. Mitt uppdrag är att facilitera en process där de kan formulera de värden de skapar så att de kan utveckla partnerskap som bidrar till deras verksamhet, med fokus på ekonomiska samarbeten. Det centrala är att varje partnerskap som Folk och Kultur inleder behöver vara utformat i linje
med deras egen värdegrund och stödja dem i att leverera sin vision, därför arbetar vi med Värdemetoden som grund.

Uppdraget påbörjas mars 2019 och kommer att pågå året ut.