Konsten som alltid bytte form

 

Linda K Nordfors har lagt lejondelen av sitt konstnärskap i sin konstbyrå Reflection Company. Medierna och materialen har ständigt skiftat, och själv beskriver hon sig som konstnären som vägrat välja.

”Jag valde den så kallade ‘kommersiella’ konst-arenan för det var där jag upplevde att jag fick störst konstnärlig frihet. Konstbyrån gav mig en arena och en rytm som passade mig.”

/Linda K Nordfors

Linda anser att alla konstnärer står inför uppgiften att hitta ett förhållningssätt till de uttalade – och outtaldade – villkor som de skapar under. Varje arena har sina regler, på samma sätt som varje människa har sina sår. Hon menar att det egentligen inte finns något som kan kallas ”det fria konsten” – eftersom människor alltid är påverkade av sin kontext. Och vad skulle det vara befriat ifrån? Riktning? Styrning? Regler? Känslor? Idéer? Låt oss vara ärliga och blottlägga de inre och yttre villkor som vi förhåller oss till, istället för att demonisera den ena arenan samtidigt som vi idealiserar den andra.

Kan vi vara ärliga om vilka begränsningar vi får förhålla oss till så finns det en chans att vi faktiskt blir – befriade.


Konstverk – i urval
I Am Another You – klädskulpturer