Rådgivning

Linda Kowalski Nordfors har sedan många år fungerat som rådgivare åt små och stora företag, myndigheter och andra organisationer kring frågor som rör kultursamarbeten, varumärkesfrågor och hållbarhet. Kontakta henne för att få veta mer om hur hon kan hjälpa er organisation.

Vad är skillnaden mellan rådgivning och affärsutveckling?

— En affärsutvecklingsprocess är ett längre och djupare åtagande. Som rådgivare är jag behjälplig i sakfrågor, exempelvis vilka aktörer som bör bjudas in till ett samtal, vilka prioriteringar en verksamhet bör ha i ett givet skede, vilka utmaningar man kan förvänta sig et c. Det handlar om att bidra med ett annat perspektiv än vad de ordinarie personerna i ledningsgruppen kanske har. Min bakgrund inom entreprenörsskap och konst leder till att jag ställer andra frågor, vilket är centralt för att identifiera blinda fläckar.

Med bred kunskap om såväl kultur- som affärssfären är Linda en initierad brygga mellan konstvärlden, näringslivet och offentligheten. Att hon förstår alla parter i ett sådant utbyte och kan översätta deras behov till termer som de andra förstår gör henne till en optimal rådgivare vid samarbeten med passionsdrivna aktörer.