Region Sörmland

 

 

 

 

 

 

Linda K Nordfors har ett uppdrag att under 2019 bidra till de passionsdrivna kulturorganisationernas utveckling i Sörmlandsregionen.

Uppdraget utförs bland annat med stöd från hennes metodik Värdemetoden™ och konceptet ”The Art of Selling Your Heart”. Skräddarsydda insatser görs för KKN, de offentliga strukturer som stödjer KKN samt för institutionsföreträdare för regional, kommunal och vid behov civilsamhällets verksamhet inom kultursektorn, näringslivet eller politiken.

– Linda bidrar med både erfarenheter, metoder och inspiration till vårt arbete i regionen. Det är speciellt värdefullt för oss att hon har en sådan bred erfarenhet både av ett kulturellt perspektiv och kulturaktörernas roll, samtidigt som hon har lång erfarenhet av att arbeta med större bolag och koncerner. Det ger Linda trovärdighet hos ett brett urval av deltagarna i våra projekt.

/ Mikael Palo, Kultur- & utbildningschef i Region Sörmland