Värdemetoden

Värdemetoden hjälper er att översätta den interna drivkraften till ett externt värde.

Med andra ord, Värdemetoden översätter er vision, värdegrund och era drivkrafter till affärsmodeller, erbjudanden, försäljnings- och kommunikationsprocesser och prissättningsstrategier.

För vem:
Passionsdrivna organisationer och projekt som behöver utveckla sin verksamhet, förankra sin roll tydligare i sin omvärld och stärka sin ekonomiska situation.

Även om det kan tyckas paradoxalt är det många gånger organisationer där ledarna och medarbetarna känner ett stort personligt engagemang som ofta har störst utmaningar med att förklara och förankra sitt värde för besökare, kunder, sponsorer eller partners. Detta beror dels på att metoderna som skapade framgång i vår gamla ekonomi är designade enligt principer som många passionsdrivna i bästa fall finner svåra att tillämpa, och i många fall finner direkt motbjudande. Dels handlar det om att engagerade människor alltid tar en större personlig risk, vilket medför andra utmaningar i samband med kommunikation, partnerskap och försäljning än vad traditionell affärsutveckling stödjer.

Affärsutveckling med Värdemetoden utgår och förankrar alla strategier och affärsmodeller i organisationens värdegrund. Det är precis denna koppling, denna kronologi, som blir revolutionerande för passionsdrivna organisationer. Medan den gamla ekonomins metoder och principer har manat den engagerade att lämna hjärtat utanför affären och ikläda sig en sorts likgiltighet – felaktigt kallad professionalitet – för att nå sina mål, så visar Värdemetoden att vägen till framgång är precis den omvända. Här blir era egna anledningar till att vilja göra det ni gör översatt något som gagnar era kunder, partners och samhället i stort – och där med er egen verksamhet.

BAKGRUND
Värdemetoden är en metod och process som Linda Kowalski Nordfors tagit fram och som hon de senaste tio åren använt för att guida hundratals kreatörer och entreprenörer i hela Sverige i konsten att leva på det man älskar att göra. Det konceptet är mest känt under namnet ”The Art of SellingYour Heart”. Anpassad till den större organisationens förutsättningar blir här Värdemetoden en användbar och fördjupande guide för att utveckla er verksamhet från den värdegrund som utgör kärnan av er verksamhet.